شیوه ترخیص خودرو های وارداتی حاشیه ساز شد

به گزارش بازی ناتمام، حاشیه های ترخیص خودرو های دپو شده در گمرکات کشور ظاهرا تمامی ندارد. این حاشیه ها از تیرماه سال گذشته همزمان با توقف واردات و به دنبال آن دپو شدن هزاران خودرو در گمرکات کشور آغاز شد.

شیوه ترخیص خودرو های وارداتی حاشیه ساز شد

به گزارش گروه اقتصادی بازی ناتمام، حاشیه های ترخیص خودرو های دپو شده در گمرکات کشور ظاهرا تمامی ندارد. این حاشیه ها از تیرماه سال گذشته همزمان با توقف واردات و به دنبال آن دپو شدن هزاران خودرو در گمرکات کشور آغاز شد و با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد. آنچه تعیین است هیات دولت از سال گذشته طی دو نوبت مجوز ترخیص خودرو هایی را که به طور قانونی وارد کشور شدند صادر کرد این در شرایطی است که یکشنبه گذشته بازهم مجوز خروج تعداد دیگری از خودرو های دپو شده صادر شد با این تفاوت که از مجوز هیات دولت خبری نبود.

آنچه تعیین است به دلیل تخلفاتی که در حوزه واردات خودرو به کشور بعد از اعمال تحریم های بین المللی رخ داد، این الزام شکل گرفت که ترخیص محصولات دپو شده تنها با مصوبه هیات دولت انجام شود. طی دو مصوبه هیات دولت مجوز ترخیص هزاران خودرو از گمرکات کشور صادر شد حال آنکه در مرحله سوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دست به کار شد و مجوز ورود خودرو های دپویی به کشور را صادر کرد. در این بین خبرگزاری تسنیم به دنبال مجوز خودرو هایی که قرار بود از روز گذشته ترخیص شوند، رفته و در گزارشی عنوان کرده که حدود هزار دستگاه از این خودرو ها که بدون مجوز هیات دولت دستور ترخیص آن ها صادر شده متعلق به یک شرکت بوده است. این خبرگزاری در ادامه چنین نتیجه گرفته که صدور مجوز ترخیص، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرا شده و این بدان معناست که وزیر منع هیات دولت در این زمینه را نقض کرده است. اما جدای از گزارش این خبرگزاری، آنچه بیش از همه، باقی واردکنندگانی را که هنوز پیروز به خروج خودرو های وارداتی خود از گمرکات نشدند ناخشنود کرده تفاوت هایی است که دولت در ترخیص خودرو ها قائل شده است.

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان، شرکت هایی که پیش از این در قالب کنندگی اقدام به واردات خودرو می کردند از سال گذشته تمامی محصولات ثبت قانونی خود را از گمرکات خارج کردند این در شرایطی است که خودرو های باقی مانده به کنندگی های غیررسمی تعلق دارد و این واردکنندگان نیز چندان توان چانه زنی برای خروج محصولات خود از گمرکات را ندارند. آنچه هم اکنون واردکنندگان غیررسمی را نگران کرده تحویل خودرو های وارداتی آن ها به سازمان اموال تملیکی است. اما ظاهرا دولت پیشتر نیز به این موضوع فکر کرده، چرا که مجوز سوم ترخیص با زمزمه تحویل خودرو های دپویی به سازمان اموال تملیکی همزمانی پیدا کرده است. ماده 24 قانون امور گمرکی در این زمینه تاکید دارد که مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است. در ادامه این قانون آمده است در صورتی که ظرف مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می شود.

به این ترتیب در صورتی که خودرو یا هر کالایی از طریق گمرک به عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی شود، این سازمان موظف به دریافت مجوز های لازم جهت تعیین تکلیف کالا یا خودرو های مانده در گمرکات است. ماده 24 قانون امور گمرکی مدت هاست که از سوی گمرک به مسوولان صنعتی و هیات دولت گوشزد شده حال آنکه پس از مجوز دوم هیات دولت که تعدادی از خودرو ها امکان ترخیص یافتند و خودرو های دیگری پشت در گمرک ماندند، ظاهرا تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. اینکه چه گروه و افرادی از متروکه شدن این خودرو نفع می برد موضوع گزارش نیست، اما آنچه تعیین است مجوز سوم ترخیص که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده به نوعی از متروکه شدن 1048 خودرویی که مراحل ترخیص آن ها در دستور کار است به طور حتم جلوگیری می کند. اما می توانیم نگاه خوشبینانه تری نیز به مجوز وزارت صنعت برای ترخیص دپویی ها داشته باشیم. آنچه تعیین است اعضای هیات دولت در دو مصوبه، مجوز ترخیص خودرو هایی که به طور قانونی وارد کشور شدند را صادر کرد این دو مجوز هر کدام با مهلت زمانی تعیینی به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد.

به این ترتیب واردکنندگان در مهلت دوم تا 16 تیر سال جاری فرصت یافتند خودرو هایی را که از ثبت سفارش قانونی برخوردار بودند از گمرکات ترخیص کنند. با این شرایط به گفته مقامات گمرکی کشور حدود 6 هزار و 600 خودروی دپو شده تا خاتمه مهلت تعیین شده از گمرکات کشور، مناطق ویژه و آزاد خارج شدند و باقی خودرو ها که به گفته ای، تعداد آن ها بیش از هزار دستگاه است امکان ترخیص نیافتند. در مورد دلایل عدم خروج خودرو های باقی مانده در گمرک رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود برخی از خودرو های دپو شده دارای ظرفیت موتور بیش از 2500 سی سی بودند و برخی دیگر ضوابط فنی را پاس نکردند و استاندارد آن ها تایید نشد؛ ادعای وزیر در شرایطی است که مجوز سوم نشان داد که این خودرو ها با مشکل مهلت زمانی روبه رو بودند.

در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار ما می گوید که دستور وزیر صمت برای ترخیص خودرو ها از گمرک مغایر با مصوبه هیات دولت نیست، بلکه در همان راستا صادر شده است. وی ادامه می دهد خودرو هایی که در مجوز دوم امکان ترخیص نیافتند تمامی مراحل قانونی خود را برای خروج از گمرکات طی کرده بودند این در شرایطی است که وزیر صنعت پیرو همان مصوبه اجازه ترخیص باقی خودرو ها را صادر کرد. یکشنبه گذشته نیزمعاون فنی و امور گمرکی ایران به دنیای اقتصاد گفته بود که دوم آبان سال جاری در نشستی شرایط 1048 خودرو های باقی مانده در گمرک که پروانه الکترونیکی دریافت کرده اند به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و وزیر صمت نیز 11 آبان خطاب به قائم مقام این وزارتخانه در امور بازرگانی موافقت خود را با ترخیص این خودرو ها اعلام و در نهایت قائم مقام وزارتخانه نیز موافقت خود را با طرح پیشنهادی گفت. به این ترتیب به نظر می رسد که اخذ مجوز سوم از هیات دولت ضرورتی نداشته است. اما حالا این سوال مطرح است که چرا وزارت صنعت در این زمینه دیر اقدام کرده است؟

ترخیص با تاخیر

سوالی که مطرح کردیم ظاهرا سوال رئیس انجمن واردکنندگان از مسوولان صنعتی کشور است وی نیز در گفتگو با خبرنگار ما بیان نمود که اگر طبق قانون خودرو های دارای پروانه باید ترخیص شوند پس چرا تاکنون با وجود نامه نگاری ها و اصرار مکرر واردکنندگان بلاتکلیف بوده اند؟ در پاسخ به این سوال، اما روز گذشته حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در گفتگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده که به من گفته اند برای ترخیص هزار خودرو در گمرک مانده در مهلت قانونی کامیون و وسیله حمل پیدا نشد و به همین دلیل ترخیص آن از گمرکات به تعویق افتاده است. حسین مدرس خیابانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چگونه 1048 خودرو دپو شده در گمرکات بعد از خاتمه مهلت قانونی مصوبه دولت دستور ترخیص از گمرکات گرفته، گفته است که این خودرو ها در مهلت قانونی تعیین شده در مصوبه دولت برای ترخیص تشریفات گمرکی را طی کرده و حقوق گمرکی آن ها پرداخت شده است.

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی اضافه نمود: حتی تشریفات گمرکی این خودرو ها طی شده بود، اما بنا به دلایلی امکان خروج از گمرکات را در مهلت مقرر نداشته اند به همین دلیل در چند ماه گذشته در گمرکات مانده بودند. وی در پاسخ به این سوال که دلیل تعیین عدم خروج این خودرو ها از گمرکات در مهلت قانونی تعیین شده چه بوده است، گفت: این موضوع مربوط به گمرک می شود و گمرک باید پاسخگو باشد، اما در رابطه با عدم خروج این خودرو ها از گمرکات کشور در مهلت قانونی به من گفته اند که در زمان یاد شده کامیون و وسیله نقلیه برای خروج و انتقال خودرو ها پیدا نشده، بنابراین خروج خودرو ها از گمرکات به تعویق افتاده است.

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که این پاسخ کمی عجیب است و خیلی قابل باور نیست که به دلیل پیدا نکردن کامیون و وسیله حمل و نقل خودرو ها از گمرکات خارج نشده باشند، گفت: بله این پاسخ برای من هم جالب است، زیرا به هر حال این کالا خودرو بوده و این کالا به کمک راننده امکان نقل و انتقال و خروج از گمرک را داشته است. قائم مقام وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که چرا فقط خودرو های یک شرکت ترخیص می شود بیان نمود از آنجا که این شرکت تشریفات گمرکی، حقوق گمرکی و پروانه ترخیص برای محصولات آن صادر شده مشمول ترخیص از گمرکات شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 5 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: halfgame.ir شناسه مطلب: 27

به "شیوه ترخیص خودرو های وارداتی حاشیه ساز شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شیوه ترخیص خودرو های وارداتی حاشیه ساز شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید