شطرنج

آموزش الفبا به بچه ها زیر 7 سال، خوب یا بد؟

آموزش الفبا با روشهای مختلف تبلیغاتی، مسئله ای است که ذهن خیلی از پدرها و مادرها را درگیر خود نموده است. با دیدن تبلیغات مختلف در این زمینه والدین به این فکر می افتند که اگر فرزند آنها قبل از آغاز دوران دبستان بتواند خواندن و نوشتن را بیاموزد چقدر عالی...

26 خرداد 1399