میزانسن در سینما و تئاتر چیست و چه اجزایی دارد؟

به گزارش بازی ناتمام، میزانسن اصطلاحی است فرانسوی، در اصل متعلق به تئاتر و به معنای چیدن صحنه، صحنه آرایی و به صحنه آوردن یک کنش. میزانسن در سینما و تئاتر این اصطلاح به روش مرتب کردن صحنه توسط کارگردان اطلاق می گردد.

میزانسن در سینما و تئاتر چیست و چه اجزایی دارد؟

خبرنگاران | سرویس فرهنگ و هنر - میزانسن (Mise-En-Scene) یا مرتب کردن صحنه توسط کارگردان ابتدا در نقد فیلم رایج شد و معانی صریح و ضمنی متعددی یافت. در نهایت، نظریه پردازان سینما، این اصطلاح را به کارگردانی فیلم تعمیم دادند، اما کاربرد آن در سینما، حوزه وسیع تری را در بر می گیرید که شامل اجزای زیر می شود:

 • صحنه آرایی و ساخت وساز عناصر صحنه و تعیین کردن مکان قرارگرفتن عناصر صحنه
 • نورپردازی
 • لباس
 • آرایش و گریم بازیگران و رفتار و حرکت آن ها
 • ترکیب تصویری درون هرنما
 • رابطه میان اشیاء و آدم ها در هرنما
 • رابطه نور و تاریکی
 • رنگ صحنه
 • موقعیت دوربین و زاویه دید آن و نیز حرکت ها در هرنما

به این ترتیب، در واقع کارگردان با کنترل میزانسن در سینما، رویدادی را برای دوربین به روی صحنه می برد.

بوردول، Bordwell و تامسن، Thompson، میزا نسن را این گونه تعریف می نمایند: در زبان فرانسه میزانسن یعنی به صحنه آوردن یک کنش، و اولین بار به کارگردانی نمایش نامه اطلاق شد. نظریه پردازان سینما که این اصطلاح را به کارگردانی فیلم تعمیم داد ه اند آن را برای تاکید بر کنترل کارگردان بر آنچه در قاب فیلم دیده می شود به کار می برند.

در تعاریف بالا از میزانسن دو نکته توجه ما را به خود جلب می نماید،یکی صحنه بندی Setting و به صحنه آوردن کنش و دیگری تاکید بر قاب فیلم به عنوان یک واحد فیلمیک. بدین گونه روشن است که آنچه بر صحنه در درون یک قاب اثر می گذرد، از عناصر با اهمیت میزانسنی به شمار می آید.

اهمیت میزانسن در سینما و تئاتر

از بین همه تکنیک های سینمایی موجود، میزانسن تکنیکی است که مخاطب بیشترین ارتباط با آن را برقرار می نماید. بعد از دیدن یک فیلم ممکن است قطع ها یا حرکات دوربین و ... را به خاطر نیاوریم ولی مطمئنا عناصر میزانسن را به یاد خواهیم داشت. برای مثال نمی توان لباس ها را در فیلم بربادرفته (1939- Gone With The Wind) یا نورپردازی غمناک و سرد فیلم همشهری کین را نمی توان فراموش کرد. خلاصه آن که خاطره های ماندگار سینمایی اغلب مربوط به حالت خاص میزانسن در آن فیلم است.

نکته بسیار مهم در میزانسن آن است که، کارگردان می تواند با میزانسن هر فضایی را که می خواهد ترسیم کند. مثلا می تواند عناصر صحنه را به گونه ای بچیند که انگار همه چیز واقعی است و هر چیز همان طوری است که در دنیای واقعی وجود دارد و یا اصطلاحا رئالیستیاست.خلاصه آنکه اغلب خاطره های ماندگار از فیلم ها در سینما، مربوط به عناصر میزانسن هستند. اما در عین حال این تکنیک نیروی آن را دارد که از مفاهیم عادی واقعیت فراتر رود. می توان با یک میزانسن حساب شده یک فضای کاملا انتزاعی ساخت در حالی که هیچ نمود عینی در دنیا واقع نداشته باشد، اما چنان تاثیرگذار باشد که تماشاگر باور کند چنین فضایی می تواند وجود داشته باشد اگر حتی شده در خیال یا کابوس. برای مثال در فیلم مطب دکتر کالیگاری (1918 - The Cabinet Of Dr. Caligari)، از نمونه ای ترین فیلم های اکسپرسیونیستیساخته روبرت وینه (Robert Wiene)، نماهایی را می بینیم که در آن، خانه ها بسیار بلند و کاملا هندسی وار (عمدتا مثلثی) هستند، پشت بام ها کنگره دار و دودکش ها اریبند، بازیگران گریم های بسیار سنگین دارند، حرکات شان مصنوعی و غلو شده است، نورپردازی سنگین و تضاد بین سیاهی و روشنی زیاد است و .... مطمئنا این خصوصیاتی که از فضای فیلم بر شمرده شد با تصور ما از واقعیت متعارف منطبق نیست. در واقع فیلم ساز قصد داشته برای نشان دادن یک فضای جنون آمیز که توسط یک دیوانه به وجود آمده همه چیز را انتزاعی کند و برای این کار قراردادهای نقاشی و تئاتر اکسپرسیونیستی را به خدمت گرفته و وظیفه القای تخیلات یک دیوانه را به عهده آنها گذاشته.

میزانسن چهار عنصر اصلی دارد (که در ادامه توضیح داده شده اند) ولی به ندرت اتفاق می افتد که یک عنصر به طور جداگانه حضور داشته باشد. هر عنصر معمولا با عناصر دیگر برای ایجاد یک سیستم ویژه در هر فیلم ترکیب می شود. اصول فرمال کلی یعنی وحدت، پراکندگی، مشابهت، تفاوت و بسط راهنمای ما هستند برای این که ببینیم چطور عناصر ویژه میزانسن با هم کار می نمایند؟ میزانسن به چه روش هایی توجه ما را جلب می نماید؟ چه چیزی نگاه ما را به یک قسمت از تصویر در یک لحظه خاص می کشاند؟ و...

عناصر اصلی میزانسن در سینما و تئاتر

می توان چهار حوزه کلی را که میزانسن از بابت آن ها امکاناتی برای انتخاب و کنترل در اختیار کارگردان می گذارد نام برد :

 • صحنه
 • لباس و چهره پردازی
 • حالات و حرکات عناصر صحنه
 • نورپردازی

صحنه

آنچه در یک نمای فیلم در سطحی دو بعدی (پرده) بازنمایی می شود و وقایع فیلم و کنش کاراکترها درون آن رخ می دهد را می توان صحنه یک فیلم نامید.این صحنه می تواند یک مکان واقعی و یا دست ساخته استودیو باشد.امروزه با پیشرفت های تکنولوژی فیلم برداری و صدابرداری بیشتر صحنه های یک فیلم در مکان های واقعی فیلمبرداری می شوند.در دوران تسلطِ نظام استودیویی و ایجاد محدودیت هایی برای فیلمسازان و کنترل صاحبان سرمایه بر فیلم نامه و بسیاری از عوامل دیگر ساخت فیلم؛ سینماگران مولفی چون هیچکاک ، وایلر ، هاکس، فورد با کنترل خلاقانه میزان ْسنی فیلم و گذاردن تاثیر سبکی خاص خویش بدین وسیله همواره امضای خود را پای هر اثری که می ساختند،می نهادند.

لباس و چهره پردازی

لباس ما را به فضای روایتی داستان رهنمون می نماید. لباس و چهره آرایی دارای انگیختارهای روانی اند که بر قضاوت ما در برابر شخصیت ها و دنیای داستانی فیلم جهت می دهند. همچنین لباس وچهره پردازی در تعیین نمودن زمان تاریخی روایت نیز کارکرد دارد. یک لباس می تواند معرف دوران تاریخی و یا جنبشی که نوعی پوشش تعیینه آنها است، باشد. مانند:صلیبیون. چهره پردازی نه جهت دیده شدن بهتر بازیگران ـ گرچه این نیز می تواند باشد ـ بلکه شبیه شدن تا حد امکان به شخصیت بازی است.

حالات و حرکات عناصر صحنه

در نمای ساکن آنچه باعث توجه به بخشی از صحنه می شود حرکت اشیایی در صحنه یا کنش بازیگران می باشد. انتقال تنش داستان از طریق کنش بازیگران و یا انتقال جهت نگاه به بخشی دیگر از قاب از طریق حرکت های دوربین و یا کاراکتر، از کارکردهای روایتی کنش (action) در صحنه است. اگر به گونه بنیادین توجه کنیم حرکت (motion) اساس سینما می باشد به این معنی که سینما بدون حرکت وجود نمی یابد. حرکت از وجوه ذاتی سینما است .در یک ترکیب بند ایستا چه چیزی توجه ما را به خود جلب می نماید؟ کوچکترین حرکتی در این پرسپکتیو می تواند نگاه بیننده را جلب کند ویا جهت دهد. فیگورهای بازیگران می تواند با ویژگی های سبکی یک فیلم درآمیزد و در خدمت روایت فیلمیک قرار گیرد. اساساً در یک فیلم رئالیستی ژست های اغراق شده نمی تواند در راستای دیگر اجزای آن قرار گیرد. پس بازی نیز مانند دیگر اجزای یک فیلم در خلق فضای روایتی فیلم نقش مهمی را دارا می باشد.

نورپردازی

بی تردید نور را می توان یکی از بیان گراترین اجزای تشکیل دهنده یک فیلم در انتقال مفاهیم به شمار آورد. معنادهی یک صحنه فیلم بسیار تاثیرپذیر از نورِ محیطی تابانده شده به آن است. فضای تیره با یک نور کم مایه حسی از ابهام و ترس و پنهان کاری به دست می دهد. لکه نورانی در فضای تاریک توجه را به خود جلب می نماید، و فضای با نور پرمایه و رنگ های شفاف، محیطی واضح وبدون ابهام را معرفی می نماید.

منابع: دانش نامه رشد، مجله هنری ایماژ

منبع: setare.com
انتشار: 15 اسفند 1399 بروزرسانی: 15 اسفند 1399 گردآورنده: halfgame.ir شناسه مطلب: 960

به "میزانسن در سینما و تئاتر چیست و چه اجزایی دارد؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "میزانسن در سینما و تئاتر چیست و چه اجزایی دارد؟" امتیاز داده است | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "میزانسن در سینما و تئاتر چیست و چه اجزایی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید