آموزش فال ورق【انواع فال ورق به روش اصولی و صحیح】

به گزارش بازی ناتمام، یکی از فال های مرسوم بین مردم فال ورق یا پاسور می باشد. فال ورق شاید در ظاهر یک تفنن و تفریح به نظر برسد اما به گفته بسیاری با استفاده از فال ورق میتوان پیشگویی و آینده نگری نیز انجام داد. یک دسته ورق استاندارد امروزی که در غرب به نام ورق انگلیسی-آمریکایی شناخته شده (یعنی دسته ورق 54 تایی شامل چهار خال دل، خشت، گشنیز و پیک) می تواند برای دریافت فال بکار رود. در این مطلب با ما همراه باشید با آموزش فال ورق یا پاسور.

آموزش فال ورق【انواع فال ورق به روش اصولی و صحیح】

آموزش فال ورق

در آغاز بحث آموزش فال ورق ابتدا می توان به انواع و اقسام این نوع از فال پرداخت.

رایج ترین انواع فال ورق عبارتند از روش ساده که در آن فقط از سه کارت استفاده می گردد و برای جواب ھای مختصر خوب است. روش دیگر نعل اسب است که با ھفت کارت اجرا شده و برای سوال ھای مھم در رابطه با مسایل مھم زندگی مناسب است. فال رومانی است که در برخی از کشور ھا فال کولی نیز نامیده شده است. در فال کولی از بیست و یک کارت استفاده می گردد. اما از همه محبوب تر فال ورق احساسی است که آن را در ابتدا معرفی میکنم چون هواداران زیادی دارد.

معانی کارت ها در فال های ورق

معانی کارت های ورق دل

. . . آموزش فال ورق . . .

آموزش فال ورق عشق

کارت 1 :تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی
کارت 2 :حرف یا قول دروغ
کارت 3 :رسیدن به مراد و نیتی که در دل داری
کارت 4 :مراد و آرزوی عظیم و خوبی داری
کارت 5 :به جشن و مهمانی دعوت می شوی
کارت 6 :آرزویت به واسطه شخصی بر آورده می گردد
کارت 7 :مسافرت راه دور در پیش داری
کارت 8 :پنهان کردن کاری از دیگران
کارت 9 :رویای عظیمی داری که به آن می رسی
کارت 10 :ازدواج خودتان یا یکی از اقوام
کارت شاه دل :مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگی ات هست
بی بی دل :دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست
سرباز دل :پسر با قد بلند و رنگ پوست روشن در زندگی ات تاثیر می گذارد

معانی کارت های ورق خاج یا گشنیز

. . . آموزش فال ورق . . .

آموزش فال ورق تک نیت

1 یا تک یا آسروبرو شدن با یک راز سر به مهر یا موضوعی خصوصی و سری
برگه 2 روبرو شدن با موضوع یا ماجرایی عاشقانه
برگه 3رسیدن مقدار اندکی پول به دست شما
برگه 4رسیدن مقدار زیادی پول به دست شما
برگه 5دریافت یک هدیه یا شنیدن خبری خوش از سوی دیگران
برگه 6طی کردن یک جهت یا رفتن به سفر با دلهره و ناراحتی
برگه 7وجود داشتن فردی حسود و دورو در زندگی شما
برگه 8دیدار کردن با کسی که مسائل شما را حل خواهد کرد
برگه 9رخ دادن معجزه ای عظیم در زندگی شما
برگه 10حسادت کردن دیگران به شما
سرباز گشنیزپسری با قد متوسط و رنگ پوست سبزه یا روشن در زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت
بی بی گشنیز دختری مهربان و نیکوکار در زندگی شما وجود دارد
شاه گشنیزمردی میانسال و مهربان در زندگی شما تاثیرگذار خواهد بود

معانی کارت های ورق خشت

. . . آموزش فال ورق . . .

آموزش فال ورق

برگه 1 یا تک یا آسبه زودی یک خبر شادمان کننده خواهید شنید
برگه 2قولی که به شما داده شده یا خواهد شد درست از کار در خواهد آمد
برگه 3تغییرات مهمی در زندگی شما در حال وقوع است
برگه 4صحبت روشنی با یک فرد خواهید داشت که تکلیف زندگی شما را معین می نماید
برگه 5تغییرات مهم و بسیار روشنی در زندگی شما روی می دهد
برگه 6پیمودن جهت یا سفر خوب و فرح بخشی در زندگی شما مشاهده می گردد
برگه 7یک تصمیم جدی در زندگی تان خواهید گرفت
برگه 8تغییرات مهم و اساسی در زندگی شما به وجود خواهد آمد که بسیار خوب و روشن هستند
برگه 9به خواستگاری فردی خواهید رفت یا فردی به خواستگاری شما خواهد آمد
برگه 10فردی که مدتی است او را ندیده اید را دیدار خواهید کرد
برگه سرباز خشتاز زبان یک مرد جوان خبر خوش و مژده ای شادمان کننده را خواهید شنید
برگه بی بی خشتیک دختر مهربان و مجرد در زندگی شما حضور دارد
برگه شاه خشتمرد میانسال و مهربانی در زندگی شما نقش مهمی بر عهده خواهد داشت

معانی کارت های ورق پیک

آموزش فال ورق

. . . آموزش فال ورق . . .

برگه 1 یا تک یا آس اگر سر پیک رو به بالا باشد نشان از حل مسائل و اگر رو به پایین باشد نشان از وجود مسائل جسمی یا روحی دارد
برگه 2ناراحتی سطحی و زودگذری برای شما پیش خواهد آمد
برگه 3غم و ناراحتی عمیق روحی برای شما به وجود می آید
برگه 4غم و غصه عظیمی در دل شما وجود دارد
برگه 5درگیری شدید فکری برای شما به وجود خواهد آمد
برگه 6جهت یا سفری را با دلهره و ناراحتی خواهید پیمود
برگه 7فردی در در زندگی شما وجود دارد اما نمی دانید باید در خصوص او چه کنید
برگه 8جر و بحث یا دعوایی در پیش خواهید داشت
برگه 9غم و اندوه فراوانی از گذشته به شما وارد شده است
برگه 10خبر ناراحت کننده و تاسف باری به گوش شما خواهد رسید و شما را غمگین خواهد کرد
برگه سرباز پیکیک مرد جوان از دست شما ناراحت است
برگه بی بی پیکیک زن بیوه در زندگی شما وجود دارد که موجبات ناراحتی شما را فراهم خواهد آورد
برگه شاه پیکیک مرد میانسال در زندگی شما وجود دارد که موجبات ناراحتی شما را فراهم خواهد آورد

در هر نوع از فال ورق ممکن است ترکیباتی از کارت ها ایجاد گردد که برخی از این ترکیبات دارای مفاهیم بخصوصی هستند و رایج ترین انها در جدول زیر آمده است.

. . . آموزش فال ورق . . .

اس خشت و ده دل

رابطه ای که به ازدواج منتهی می گردد

اس خشت و ده خشت

ازدواج کردن با هدف رسیدن به مادیات

اس خشت و شش دل

دعوت برای انجام کار یا تصمیمی مهم

اس خشت و نه دل

دریافت خبر یا نامه ای عاشقانه

اس گشنیز همراه با تعدادی خشت

رسیدن به موفقیت در مسایل اقتصادی

پیک و با هر نوع شاه

از بین رفتن رابطه یا دوستی

سرباز همراه با تعدادی خشت

دریافت خبری در رابطه با پول

ده خشت و هفت پیک

تاخیر و صبر کردن

هشت دل و نه خشت

رفتن به یک مسافرت

هشت پیک و نه پیک

بیماری

نه پیک و ده پیک

بیماری

سه و هفت و ده خشت باهم

آرزویی که به وقوع می پیوندد

ده دل و شاه دل

امکان ازدواج

تعداد زیادی کارت تصویری مثل سرباز و شاه و …

گردهمایی و مشورت جمعی

پنج پیک و هشت پیک

هشدار و اخطار

1. آموزش فال ورق احساسی یا عشق

ابتدا ورق ھا را خوب بر بزنید به حالتی که پشت ورق ھا را ببینید نه روی ورق را. سپس به تعداد اسم شخص مقابل بچینید . مثلا مینا دارای 4 حرف است بنابرین باید از اول دسته به تر تیب 4 ورق کنار ھم بگذاریم و سپس به ترتیب از اولین ورق آغاز به پر کردن ھمه 4 دسته می کنیم . سپس دسته ھا را از اولین دسته روی ھم قرار دھید .حالا آغاز به خواندن و تعبیر می کنیم. شما باید ورق ھای مشابه را پیدا کنید و کنار بگذارید مثلا 7 و 7. حالا از ھر نوعی بود.

چنانچه کنار ھم بودند آنھا را از بقیه دسته جدا نموده و کنار بگذارید به این ترتیب ھمه ورق ھای مشابه را کنار بگذارید و تعبیر کنید:

 1. یا ھمان تک نشان: دوست داشتن
 2. تردید و دودلی
 3. ازدواج قصد ازدواج داشتن
 4. مشکل داشتن
 5. ناراحتی و غم
 6. تماس و ارتباط تلفنی - نامه
 7. حکایت از فکر کردن زیاد و به یاد او بودن را دارد
 8. از تیپ و قیافه شما خوشش میاد
 9. از رفتار و اخلاق شما خوشش میاد
 10. فاصله - دوری
 • سرباز : اگر برای مرد باشد نشان از غیرت و تعصب دارد اگر برای زن باشد یعنی شخص دیگری ھم در زندگی او نقش مھمی دارد.
 • بی بی : اگر برای زن باشد نشان از غیرت آن زن را دارد و اگر برای مرد باشد یعنی زنی دیگر را ھم دوست دارد (حتما رقیب نیست ! ممکن است از اعضای خانواده شخص باشد)
 • شاه : به معنی سلطان دل بودن

سپس از کارت ھای به جامانده یک کارت با نیت احساس اصلی طرف مقابل بکشید و یک کارت با نیت احساس خود فال گیرنده بکشید و کارت سوم با نیت احساس مشترک بکشید و تعبیر کنید.

. . . آموزش فال ورق . . .

آموزش فال ورق عاشقانه

2. آموزش فال ورق به روش ساده

این روش برای سوالاتی مناسب است که احتیاج به جزییات نیست و یک جواب ساده می تواند کافی باشد. برای انجام و تفسیر این فال ابتدا قسمت تعبیر فال ورق را بخوانید. در این روش شخصی که برایش فال گرفته می گردد باید کارت ھا را بر زده و از میان آنھا سه کارت انتخاب کند. کارت اول در باره گذشته، کارت دوم در باره حال و سومین کارت به آینده آن موضوع مربوط می گردد.

3. آموزش فال ورق نعل اسب

این نوع فال ورق با ھفت کارت اجرا شده و برای سوالھای مھم از آن استفاده می گردد. برای انجام این فال احتیاج به کارت شخصی نیست. فردی که برایش فال گرفته می گردد باید کارت ھا را بر زده و ھفت کارت از میان آنھا انتخاب کند. کارت ھا به ترتیب از اول تا ھفتم و با چھره کارت ھا به سمت بالا که دیده شوند قرار می گیرند. در صورت تمایل می توانید کارت ھا را مستقیم و بدون قوس یا حالت نعل اسب قرار دھید. فرقی ندارد.

کارت اول. در خصوص گذشته مسئله ای که مطرح شده

کارت دوم. زمان حال

کارت سوم. آینده نزدیک

کارت چھارم. در خصوص نکات پیش بینی نشده

کارت پنجم. اطرافیان

کارت ششم. دوست و دشمن

کارت ھفتم. نتیجه نھایی

4. آموزش فال ورق به روش رومانی

این فال ورق رومانی با بیست و یک کارت و در سه ردیف ھفت تایی انجام می گردد. شخصی که برایش فال گرفته می گردد باید ھفت کارت انتخاب کند که این ھفت کارت به ترتیب از چپ به راست چیده شده و اولین ردیف افقی را تشکیل می دھند. ھفت کارت بعدی ردیف دوم و آخرین ھفت کارت ردیف سوم را می سازند.

ردیف اول در باره گذشته ، ردیف دوم در باره حال و ردیف سوم در خصوص آینده سوال مطرح شده است. برای چگونگی انجام و تفسیر این فال لطفا به فال ورق مراجعه کنید. توجه داشته باشید که در فال ورق ھر چه تعداد کارت ھا بیشتر باشد ، بھم آمیختن معانی کارت ھا و تفسیر فال نیز سخت تر شده و به تجربه بیشتری احتیاج دارد.

سخن آخر

آیا شما به فال اعتقادی دارید؟ تا به حال شده که جواب درست و قطعی از فال ها بگیرید؟ نظرات و تجربیات خود را در پایین همین مطلب با ما در میان بگذارید. اگر به علوم غریبه نیز علاقمند هستید، پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش نحوه محاسبه ارتعاش اسم به صورت ساده و روان را نیز از دست ندهید!

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 31 خرداد 1400 بروزرسانی: 31 خرداد 1400 گردآورنده: halfgame.ir شناسه مطلب: 1149

به "آموزش فال ورق【انواع فال ورق به روش اصولی و صحیح】" امتیاز دهید

53 کاربر به "آموزش فال ورق【انواع فال ورق به روش اصولی و صحیح】" امتیاز داده اند | 4.3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آموزش فال ورق【انواع فال ورق به روش اصولی و صحیح】"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید